تازه های فرهنگی

جلسه سوم کارگاه شعر

جلسه سوم کارگاه شعر گل های داودی در تاریخ 01/06/ 93 در سالن همایش های مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 12 تهران با حضور روسای محترم مرکز -جناب آقای دکتر داودی رییس دانشگاه و جناب آقای کریمیان ریاست محترم هیأت امنا- و جمعی از نویسندگان از جمله آقایان بهادر ثقفی به عنوان میهمان ویژه و شاعر دارای اثر جناب آقای کاظمی ، استادان آقایان طباطبایی و دانیالی- و هنرجویان برگزار گردید.

CLOSE UP  DANESHJOO61

JAMIYAT 0456

در این جلسه که همانند جلسه های قبلی با هدف ارتقاء شعر هنرجویان و به فعل رساندن پتانسیل شعری آن ها برگزار گشت مباحثی در رابطه با نقد نظری و سپس نقد عملی شعرهای هنرجویان بر اساس مباحث نظری مطرح گشت.

در بخش نقد نظری جناب آقای دکتر داودی به طرح مباحثی چون مبانی و مولفه های شعر از جمله فرم، ساختار، موسیقی، تخیل و کارکردهای متنوع آن را در جریان های مختلف شعری پرداخت.

MR TABATABAEE 0454

DANESHJOO 0463

SHER DANESHJOO 0486

خوانش و بررسی شعر های هنرجویان نیز از جمله دیگر فعالیت های صورت گرفته در این کارگاه بود. پس از خوانش شعر های هنرجویان جناب آقای دکتر داودی، استاد دانیالی و استاد طباطبایی با هدف نشان دادن نقاط قوت و ضعف هر یک از اشعار به نقد دقیق آن چه از نظر فنی(عروض و قافیه) و چه از نظر محتوا پرداختند.

ادامه جلسه همراه بود با شعر و مدیحه خوانی یکی از شاعران جوان و سپس بررسی جنبه های زیبایی شناسانه شعر که با استقبال دانشجویان مواجه گشت.

DANESHJOO 0496

DANESHJOO N SIR 0491

اما تفاوت این جلسه با جلسه های قبلی حضور جناب آقای کریمیان بود. ایشان با اشاره به ارتباط تنگاتنگ شعر فارسی با مخاطبین، شعر را یکه تاز فرهنگ و تاریخ پارسی و منبع بسیاری از هنرها دانست و به این نکته اشاره نمودند که برای حفظ هویت بیشترین منبع کمک رسان شعر است که می تواند آیینه تمام نمای ایرانی مسلمان را نشان دهد.

SIR KARIMIAN 0471

SIR KARIMIAN 0474

از جمله نکات جالبی که با استقبال هنرجویان و شاعران نیز مواجه گشت حضور سرکار خانم فرهت و آقای نبی زاده از هنرجویان رشته نقاشی مرکز بود که همزمان با برگزاری کارگاه نقاشی زیبایی را مرتبط با موضوعات مطرح شده به تصویر کشیدند. در انتهای جلسه از تابلوی یاد شده با توضیحات صاحب اثر درباره ی سبک و محتوای نقاشی بداهه در پایان مراسم رونمایی شد.